Tel.: 505-909-414 / biuro@sabiduria.pl

SABIDURIA Lucyna Szreder

SABIDURIA Lucyna Szreder

O Firmie

Biuro Rachunkowe SABIDURIA Lucyna Szreder w Wejherowie oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Świadczymy usługi również dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.

Tym co nas wyróżnia, to wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do Klienta, zatrudnianie personelu o najwyższych kwalifikacjach, inwestowanie w nowoczesne technologie informatyczne pozwalające zapewnić poprawność i poufność dokumentów, czy też kompleksowość oferowanych usług.

W efekcie podjętej z nami współpracy firma zyskuje łatwiejszy dostęp do informacji, merytoryczną wiedzę, stosowne dane finansowo-księgowe, czy kadrowo-płacowe, dedykowane raporty i sprawozdania, a co najważniejsze minimalizację ryzyka na tych płaszczyznach i wymierne korzyści finansowe.

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 53377/2011 oraz wiedzy uzyskanej podczas studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie stale poszerzamy swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco w orgaznizowanych szkoleniach. 

Posiadamy kwalifikacje specjalistów ochrony przeciwpożarowej oraz z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Współpraca z nami i stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania to sposób na optymalizację procesów zachodzących w każdej firmie.

Doświadczenie - Jakość - Solidność 

Oferta


Misją naszej firmy jest zapewnienie dla współpracujących z nami podmiotów kompleksowej obsługi w następującym zakresie:

 • Usługi księgowe (outsourcing księgowy), w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów; prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych; prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych; sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS; sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i Urzędu Marszałkowskiego; reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami; pomoc podczas kontroli podatkowych; doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.

 • Administrowanie kadrami i płacami (payrolling) - przejmujemy pełną odpowiedzialności za cały kadrowo-płacowy model wartości;

 • Szkolenia BHP oraz PPOŻ

 • Doradztwo gospodarcze i podatkowe (doradzamy przy zakładaniu i przekształcaniu działalności, opracowujemy biznes plany i niezbędne dokumenty na potrzeby prowadzonej działalności, doradzamy w kwestiach prawa pracy, spraw finansowych i zagadnień prawnych)

 • Sporządzanie zeznań podatkowych
Zakres naszej działalności umotywowany jest wieloletnim doświadczeniem, a także wynika z dotychczasowej współpracy z naszymi Klientami i zmieniającymi się potrzebami rynku.

Oferujemy również usługi biurowe dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych
:
 • pisanie podań, 
 • wypełnianie dokumentów, 
 • przepisywanie pism i innych tekstów, 
 • sporządzanie zestawień,
 • uporządkowanie dokumentów w małej firmie lub w domu,
 • archiwizacja dokumentów.


Cennik

Aby dokonać pełnej wyceny potrzebujemy wyłącznie 3 rzeczy:

 1. Poznać ilość dokumentów
 2. Poznać rodzaj działalności i formę opodatkowania
 3. Poznać ilość osób i rodzaj umów do obsługi kadrowej 

Prześlij powyższe dane na adres: biuro@sabiduria.pl a otrzymasz bezpłatnie wycenę dla Twojej firmy.

Jak ustalana jest wysokość naszego honorarium?

Wysokość naszego honorarium ustalana jest w drodze negocjacji po wstępnej analizie dokumentów. Możesz skorzystać ze stałej ryczałtowej kwoty miesięcznej bądź dokonywać opłat zgodnie z ustalonym cennikiem w zależności od ilości dokumentów.

Oferujemy rabaty dla klientów, którzy pozyskują dla naszego biura kolejne podmioty do obsługi.

Umowa na czas nieokreślony – w każdej chwili możesz ją rozwiązać bez żadnych konsekwencji.

Na początku współpracy szkolimy w jaki sposób dokumenty powinny być przygotowane, żebyśmy mogli przy Twoim minimalnym zaangażowaniu wykonać swoją pracę.